BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Specjalista ds. edukacji astronomicznej w Hevelianum

Informacja o wynikach naboru

w Hevelianum

na stanowisko urzędnicze:

Specjalista ds. edukacji astronomicznej w Hevelianum

 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru
na wyżej wymienione stanowisko została wybrana:

Pani Bogna Pazderska

zam. Gdańsk

 

Uzasadnienie

W/w kandydatka  spełnia   wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w stopniu zapewniającym prawidłową realizację zadań. Wykazała się  odpowiednimi

kwalifikacjami do zatrudnienia na tym stanowisku.

metryczka publikacji