BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Referent w Dziale Administracyjno-Osobowym w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

Informacja o wynikach naboru w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni na wolne

stanowisko urzędnicze:

referenta

w  Dziale  Administracyjno-Osobowym

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany:

 

Pan Konrad Wróbel zam. w  Gdańsku

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W/w kandydat spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w stopniu zapewniającym prawidłową realizację zadań. Wykazał się odpowiednimi kwalifikacjami
do zatrudnienia.

metryczka publikacji