BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Referent / specjalista ds. zamówień publicznych w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru K GCUW 02/19 na stanowisko referenta / specjalisty ds. zamówień publicznych (1 etat) wybrana została:

 

Pani Maria Ćwik

 

Uzasadnienie:

Wskazana kandydatka spełniła wszystkie obowiązkowe kryteria wymagane do pracy na stanowisku referenta /specjalisty ds. zamówień publicznych. Kandydatka osiągnęła pozytywne wyniki z zastosowanych metod rekrutacyjnych podczas których, potwierdziła swoje umiejętności i predyspozycje. Komisja była zgodna co do wyboru kandydata.

metryczka publikacji