BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Referent / specjalista ds. płac w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru K GCUW 06/19 na stanowisko referenta / specjalisty ds. płac (8 etatów) wybrani zostali:

 

Pani Beata Grzymała

Pani Katarzyna Małachowska - Pawlak

 

Uzasadnienie:

Wskazane kandydatki spełniły wszystkie obowiązkowe kryteria wymagane do pracy na stanowisku referenta / specjalisty ds. płac. Kandydatki osiągnęły pozytywne wyniki z zastosowanych metod rekrutacyjnych podczas których, potwierdziły swoje umiejętności i predyspozycje. Komisja była zgodna co do wyboru kandydatów.

metryczka publikacji