BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Referent/podinspektor w Zespole Należności i Ulg Gdańskiego Centrum Świadczeń

Informacja o wyniku konkursu/naboru na stanowisko urzędnicze:

referent/podinspektor  w Zespole Należności i Ulg Gdańskiego Centrum Świadczeń.

1 etat, umowa o pracę

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana następująca osoba:

Pani Monika Jabłonowska, zamieszkała  Gdańsk.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat został najwyżej ocieniony pod względem merytorycznym oraz kompetencji potrzebnych  do pracy na stanowisku referent/podinspektor.  Spełnił kryteria kwalifikacyjne.

 

Osoba upoważniona: Renata Polaszek                                                         25.03.2019 r.

metryczka publikacji