BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Referent/podinspektor w Zespole Koordynacji Świadczeń Gdańskiego Centrum Świadczeń

Informacja o wyniku konkursu/naboru na stanowisko urzędnicze:

referent/podinspektor  w Zespole Koordynacji Świadczeń

Gdańskiego Centrum Świadczeń.

1 etat, umowa o pracę

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana następująca osoba:

Pani Magdalena Stankowska, zam. Gdańsk

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka została najwyżej ocieniona pod względem merytorycznym oraz kompetencji potrzebnych  do pracy na stanowisku referent/podinspektor. Spełniła kryteria kwalifikacyjne.

 

Osoba upoważniona: Renata Polaszek                                                         08.07.2019 r.

metryczka publikacji