BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Referent/podinspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych Gdańskiego Centrum Świadczeń

Informacja o wyniku konkursu/naboru na stanowisko urzędnicze:
referent/podinspektor  w Dziale Świadczeń Rodzinnych nr 3
Gdańskiego Centrum Świadczeń.

1 etat, umowa o pracę

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana następująca osoba:

Pani Monika Kuczyńska, zamieszkała  Gdańsk.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka została najwyżej ocieniona pod względem merytorycznym oraz kompetencji potrzebnych  do pracy na stanowisku referent/podinspektor. Spełniła kryteria kwalifikacyjne.

 

Osoba upoważniona: Renata Polaszek                                                         01.07.2019 r.

metryczka publikacji