BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Referent/podinspektor w Dziale Obsługi Mieszkańców Gdańskiego Centrum Świadczeń

Informacja o wyniku konkursu/naboru na stanowisko urzędnicze:

referent/podinspektor  w Dziale Obsługi Mieszkańców
Gdańskiego Centrum Świadczeń.

1 etat, umowa o pracę

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana następująca osoba:

Pani Łucja Lasecka , zamieszkała  Gdańsk.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat został najwyżej ocieniony pod względem merytorycznym oraz kompetencji potrzebnych  do pracy na stanowisku referent/podinspektor. Spełnił kryteria kwalifikacyjne.

 

Osoba upoważniona: Renata Polaszek                                                         03.04.2019 r.

metryczka publikacji