BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Referent / podinspektor/ inspektor- wsparcie informatyczne w Gdańskim Centrum Informatycznym

Gdańskie Centrum Informatyczne informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru K GCI 01/19 na stanowisko referenta / podinspektora / inspektora - wsparcie informatyczne w serwisie (2 etaty) wybrani zostali:

Pan Przemysław Wojtalik

Pan Paweł Zarzycki

Uzasadnienie:

Wskazani kandydaci spełnili wszystkie obowiązkowe kryteria wymagane do pracy na stanowisku referenta / podinspektora / inspektora - wsparcie informatyczne w  serwisie. Kandydaci osiągnęli  najlepsze wyniki w ramach zastosowanych metod naboru, a także podczas rozmów kwalifikacyjnych potwierdzili swoje umiejętności i predyspozycje. Komisja była zgodna co do wyboru kandydatów.

metryczka publikacji