BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Referent/podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Wydziale Spraw Pracowniczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze: 
referent/podinspektor/inspektor/starszy inspektor 
w Wydziale Spraw Pracowniczych
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku
- 1 etat, umowa o pracę

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana

Jagoda Trawczyńska zamieszkała w Gdańsku.

Kandydatka spełniła wymagania formalne oraz posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i predyspozycje potrzebne do pracy na ww. stanowisku.

metryczka publikacji