BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Referent ds. uzgodnień (2 etaty) w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

Informacja o wynikach naboru w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni  na wolne

 

stanowiska urzędnicze:

 referent ds. uzgodnień – 2 etaty

w  Dziale  Uzgodnień

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko zostały wybrane: 

  1. Pani  Pietryka Agnieszka    w  Gdyni
  2. Pani Kaluta Anna w Gdańsku

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W/w kandydatki spełniają   wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w stopniu zapewniającym prawidłową realizację zadań na tym stanowisku. Posiadają  odpowiednie  kwalifikacje. Ww. nabór przeprowadzono na podstawie analizy doświadczenia.

metryczka publikacji