BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Referent ds. uzgodnień - 1/2 etatu , Referent ds. uzgodnień - 1 etat, Specjalista ds. uzgodnień - 1 etat w GZDiZ

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informacja o wynikach naboru w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni na wolne stanowiska urzędnicze:

  1. Referent ds. uzgodnień – ½ etatu
  2. Referent ds. uzgodnień – 1 etat
  3. Specjalista ds. uzgodnień – 1 etat

w  Gdańskim  Zarządzie Dróg i Zieleni

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko zostały wybrane: 

  1. Paweł Mazurek w  Gdańsku
  2. Kornel Osowicki w Gdańsku
  3. Paweł Parucki   w Bydgoszczy

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W/w kandydaci spełniają   wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w stopniu zapewniającym prawidłową realizację zadań. Wykazali się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na tym  stanowisku. Uzyskali najwyższą ilość punktów.

metryczka publikacji