BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Referent ds. inżynierii ruchu w  Dziale Inżynierii Ruchu w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

Informacja o wynikach naboru w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni na wolne stanowisko urzędnicze:

referent ds. inżynierii ruchu
w  Dziale Inżynierii Ruchu
w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany:

Pan Dominik Majcherek zam. w Gdańsku

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W/w kandydat spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w stopniu zapewniającym prawidłową realizację zadań. Wykazał się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia.

metryczka publikacji