referent ds. inżynierii ruchu w  Dziale Inżynierii Ruchu w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni

Informacja o wynikach naboru w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni

na wolne stanowisko urzędnicze:

referent ds. inżynierii ruchu w  Dziale Inżynierii Ruchu w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Sabina Mateja zam. w Gdańsku

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W/w kandydatka spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w stopniu zapewniającym prawidłową realizację zadań. Wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami
do zatrudnienia.

Metryczka publikacji