BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Referent ds. inwentaryzacji w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych informują, że w wyniku zakończenia procedury naboru K GCUW 07/19 na stanowisko referenta ds. inwentaryzacji (2 etaty) wybrani zostali:

 

Pani Aleksandra Mechowska

Pan Łukasz Papież

 

Uzasadnienie:

Wskazani kandydaci spełnili wszystkie obowiązkowe kryteria wymagane do pracy na stanowisku referenta ds. inwentaryzacji. Kandydaci osiągnęli pozytywne wyniki z zastosowanych metod rekrutacyjnych podczas których, potwierdzili swoje umiejętności i predyspozycje. Komisja była zgodna co do wyboru kandydatów.

metryczka publikacji