BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Referent ds. archiwizacji w Gdańskim Zespole Żłobków

Informacja o wyniku naboru na stanowisko:

REFERENT DS. ARCHIWIZACJI

w Gdańskim Zespole Żłobków ul. Racławicka 8, 80-406 Gdańsk

Dyrektor Gdańskiego Zespołu Żłobków informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko została wybrana: Pani Alicja Ewa Szwencer zam. w Gdyni

Uzasadnienie

Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne oraz posiada odpowiednią wiedzę i predyspozycje potrzebne do pracy na w/w stanowisku.metryczka publikacji