BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Pracownik socjalny/pedagog - animator lokalny w projekcie „GPS - Gotowość Praca Samodzielność II”

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze i obsługi: 
pracownik socjalny/pedagog - animator lokalny
w projekcie „GPS - Gotowość Praca Samodzielność II”
- 1 etat, umowa o pracę na czas określony - do 31.12.2020 r.

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany:

Damian Michnowski zamieszkały w Gdańsku.

Kandydat spełnił wymagania formalne oraz posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i predyspozycje potrzebne do pracy na ww. stanowisku.

metryczka publikacji