BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Podinspektor/inspektor Wydziale Integracji i Rehabilitacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze:
podinspektor/inspektor
Wydziale Integracji i Rehabilitacji

w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku
- 1 etat, umowa o pracę

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana

Katarzyna Makojnik zam. Banino

Kandydatka spełniła wymagania formalne oraz posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i predyspozycje potrzebne do pracy na ww. stanowisku.

metryczka publikacji