BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Podinspektor/inspektor w Zespole Planowania i Sprawozdawczości Gdańskiego Centrum Świadczeń

Informacja o wyniku konkursu/naboru na stanowisko urzędnicze:
Podinspektor/Inspektor  w Zespole Planowania i Sprawozdawczości
w Gdańskim Centrum Świadczeń.
1 etat, umowa o pracę

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana następująca osoba:

Pani Elżbieta Płocharska-Jankowska, zmieszkała Pruszcz Gdański

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka została najwyżej ocieniona pod względem merytorycznym oraz kompetencji potrzebnych  do pracy na tym stanowisku. Spełniła kryteria kwalifikacyjne i stażowe.

 

Osoba upoważniona: Anna Skrzyszewska                                         16.09.2019 r.

metryczka publikacji