BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Podinspektor/inspektor w Wydziale Doradztwa w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze:
podinspektor/inspektor
w Zespole Poradnictwa Prawnego w Wydziale Doradztwa
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku
- 1 etat, umowa o pracę

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie wybrano żadnego kandydata.

W terminie wpłynęła jedna oferta. Kandydatka zrezygnowała z udziału w rekrutacji.

metryczka publikacji