BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Podinspektor/inspektor w Samodzielnym Referacie Analiz i Rozwoju

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze: 
podinspektor/inspektor 
w Samodzielnym Referacie Analiz i Rozwoju
(1 etat, umowa na zastępstwo)

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:
Barbara Ejsmont zamieszkała w Słupsku

Kandydatka spełniła wymagania formalne oraz posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i predyspozycje potrzebne do pracy na ww. stanowisku.

metryczka publikacji