BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Specjalista w Zespole Technicznym w Wydziale Organizacyjno-Technicznym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze:
Specjalista w Zespole Technicznym
w Wydziale Organizacyjno-Technicznym 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku
- 1 etat, umowa o pracę

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany

Mariusz Mech zamieszkały w Gdańsku.

Kandydat spełnił wymagania formalne oraz posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i predyspozycje potrzebne do pracy na ww. stanowisku.

metryczka publikacji