BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Wydziale Aktywizacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze:
podinspektor/inspektor/starszy inspektor
w Wydziale Aktywizacji 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku
- 2 etaty, umowa o pracę

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko zostały wybrane

Magdalena Piasecka zamieszkała w Gdańsku 

oraz

Patrycja Lisiecka zamieszkała w Gdańsku.

Kandydatki spełniły wymagania formalne oraz posiadają odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i predyspozycje potrzebne do pracy na ww. stanowisku.

metryczka publikacji