BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Wydziale Aktywizacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze: 
podinspektor/inspektor/starszy inspektor 
w Wydziale Aktywizacji

- 1 etat, umowa o pracę

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie wybrano żadnego kandydata.

Kandydaci nie spełnili oczekiwań pracodawcy.

metryczka publikacji