BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Konsultant ds. rynku pracy w projekcie „Cała Naprzód II”

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze i obsługi:
konsultant ds. rynku pracy
w projekcie „Cała Naprzód II” 

- 1 etat, realizacja projektu w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r.

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany

Monika Sotnik zamieszkała w Gdańsku.

Kandydatka spełniła wymagania formalne oraz posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i predyspozycje potrzebne do pracy na ww. stanowisku.

metryczka publikacji