BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

KOMUNIKAT z dnia 10 maja 2019 z drugiego posiedzenia komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Teatru Miniatura

KOMUNIKAT z dnia 10 maja 2019

z drugiego posiedzenia komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Teatru Miniatura.

 

Komisja ustaliła ostateczną listę kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu:

  1. Marek Brand
  2. Michał Derlatka
  3. Anna Golc
  4. Krzysztof Grabowski
  5. Jacek Sarnacki
  6. Adam Walny

 

Komisja - po wysłuchaniu kandydatów oraz przeanalizowaniu i omówieniu wszystkich ofert - zwróciła uwagę na dwie interesujące kandydatury: panów Marka Branda i Michała Derlatki.

Po wnikliwej dyskusji Przewodnicząca komisji dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury Barbara Frydrych zarządziła głosowanie. Jawne głosowanie odbyło się zgodnie z Regulaminem pracy komisji stanowiącym załącznik do zarządzenia PMG nr 608/2019. Każdy członek komisji mógł oddać jeden głos.

W wyniku głosowania jednomyślnie wybrano Michała Derlatkę, który tym samym jest rekomendowany do Prezydenta Miasta Gdańska na stanowisko dyrektora Miejskiego Teatru Miniatura na okres 3 sezonów artystycznych.

metryczka publikacji