BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Kierownik Działu Marketingu w Hevelianum

Informacja o wynikach naboru

w Hevelianum

na stanowisko urzędnicze:

Kierownika Działu Marketingu

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru
na wyżej wymienione stanowisko została wybrana

Pani Anna Dulas-Morawska zam. w Straszynie

 

Uzasadnienie

Na powyższe stanowisko wybrano Panią Annę Dulas-Morawskam która spełnia wszystkie wymagania konieczne do zatrudnienia na kierowniczym stanowisku urzędniczym, określone w Ustawie o pracownikach samorządowych oraz wykazała się najlepszymi kwalifikacjami dodatkowymi, w tym w szczególności: wieloletnim doświadczeniem z obszaru marketingu, dobrą znajomością języka angielskiego i doświadczeniem w tworzeniu i realizacji strategii marketingowych, co zapewnia prawidłową realizację zadań na tym stanowisku.

metryczka publikacji