BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Kierownik Referatu Pobytu w Wydziale Pieczy Zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Informacja o wyniku naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze: 
Kierownik Referatu Pobytu 
w Wydziale Pieczy Zastępczej

- 1 etat, umowa o pracę

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Agnieszka Nowak zam. Hel

Kandydatka spełniła wymagania formalne oraz posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i predyspozycje potrzebne do pracy na ww. stanowisku.

metryczka publikacji