BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Kierownik Referatu Pobytu w Wydziale Pieczy Zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Informacja o wyniku naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze: 
Kierownik Referatu Pobytu
w Wydziale Pieczy Zastępczej

- 1 etat, umowa o pracę

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie wybrano żadnego kandydata.

W terminie wpłynęła jedna oferta. Kandydatka zrezygnowała z udziału w rekrutacji.

metryczka publikacji