BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Kierownik Referatu Obrotu Nieruchomościami w Wydziale Skarbu K 6/19

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko Kierownik Referatu Obrotu Nieruchomościami w Wydziale Skarbu

w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

 

 

               Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww.  stanowisko została wybrana :

 

Pani Katarzyna Kuropiejska  zam. Gdańsk

                        

Pani Katarzyna Kuropiejska spełniła  wszystkie obowiązkowe kryteria wymagane do pracy na stanowisku Kierownika Referatu.  Kandydatka osiągnęła najwyższy wynik w ramach zastosowanych metod naboru.

  

Gdańsk, dn. 04.03. 2019 rokumetryczka publikacji