BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Informacja o wyniku naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze: 
Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej 
- 1 etat, umowa o pracę

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Anna Fabiszewski zamieszkała w Gdańsku.

Kandydatka spełniła wymagania formalne oraz posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i predyspozycje potrzebne do pracy na ww. stanowisku.

metryczka publikacji