BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Kierownik Działu Utrzymania Technicznego i Remontów w Gdańskich Nieruchomościach

Gdańskie Nieruchomości informują, że w wyniku zakończenia procedury naboru wybrana została:

  • Pani Barbara Konopka  zam. Gdańsk

Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko i uzyskała najwyższą ilość punktów w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

 

metryczka publikacji