BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Kierownik Działu Utrzymania Technicznego i Remontów w Gdańskich Nieruchomościach

Gdańskie Nieruchomości informują, że w wyniku zakończenia procedury naboru nie został wyłoniony żaden kandydat i nabór nie został rozstrzygnięty

Rezygnacja  jednego kandydata z udziału w rekrutacji i brak akceptacji komisji rekrutacyjnej w przypadku drugiego kandydata.

Komisja zdecydowała o powtórzeniu naboru.

metryczka publikacji