BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Kierownik Działu Obsługi Klienta w Hevelianum

Informacja o wynikach naboru

w Hevelianum
 

na stanowisko urzędnicze:

Kierownik Działu Obsługi Klienta

 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru
na wyżej wymienione stanowisko został wybrany

Pan Grzegorz Jasiniecki zam. Gdańsk

 

Uzasadnienie

W/w kandydat  spełnia   wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w stopniu zapewniającym prawidłową realizację zadań.

Wykazał się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na tym stanowisku.

 

Informacja dodatkowa: Wybrany Kandydat zrezygnował z podpisania umowy o pracę.

 

metryczka publikacji