BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Kierownik Działu Finansowo-Ekonomicznego w Gdańskich Nieruchomościach

Gdańskie Nieruchomości informują, że w wyniku zakończenia procedury naboru nie została zatrudniona żadna osoba - nabór został nierozstrzygnięty.

metryczka publikacji