BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Kierownik Działu Finansów w Hevelianum

 Informacja o wynikach naboru

w Hevelianum
 

na stanowisko urzędnicze:

Kierownik Działu Finansów

 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru
na wyżej wymienione stanowisko został wybrany

Pan Sławomir Pachniewski zam. Gdańsk

 

Uzasadnienie:

W/w kandydat  spełnia   wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w stopniu zapewniającym prawidłową realizację zadań.

Wykazał się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na tym stanowisku.

metryczka publikacji