BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu ogłasza nabór na stanowisko :

Kasjera na Pływalni krytej w Gdańsku Stogach przy ul. Stryjewskiego 28

( umowa o pracę)

Do obowiązków osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należało przede wszystkim:

 • prowadzenie operacji kasowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • zabezpieczenie w kasie gotówki oraz dokumentów kasowych,
 • sporządzanie raportów kasowych za okresy nie dłuższe niż 24 godziny,
 • prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania,
 • prowadzenie wstępnej, bieżącej kontroli w zakresie powierzonych środków,
 • kontrola  przestrzegania zakazu prowadzenia zajęć dydaktycznych i indywidualnej nauki pływania na godzinach ogólnodostępnych.
 • dokładne i poprawne informowanie klientów o usługach,
 • przyjmowanie, wydawanie odzieży i obuwia oraz kluczyków do szatni,
 • informowanie Kierownika pływalni o rzeczach mających wpływ na poprawne funkcjonowanie obiektu i bezpieczeństwo użytkowników.

Oferujemy:

 • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2.300 PLN oraz dodatek wynikający z przepracowanego stażu pracy.
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” ( zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej),
 • premia kwartalna ( zgodnie z regulaminem premiowania  pracowników Gdańskiego Ośrodka Sportu)  
 • Świadczenia o charakterze socjalnym
 • Planowy termin zatrudnienia styczeń 2018  r.

Kryteria warunkujące dopuszczenie do procesu rekrutacji:

Niezbędne:

 • korzystanie w pełni z praw obywatelskich,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • wykształcenie minimum średnie, preferowane ekonomiczne lub administracyjne,
 • minimum dwuletni staż pracy,
  • biegła umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,
  • umiejętność obsługi kasy fiskalnej i terminala kart płatniczych.

  Dodatkowe:

  • doświadczenie w pracy w instytucjach samorządowych i rządowych,
  • znajomość zasad funkcjonowania jednostek budżetowych,
  • znajomość ustaw o rachunkowości, podatku VAT, finansach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, przepisów dot. ochrony wartości pieniężnych,
  • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
  • znajomość języka angielskiego pożądana lecz nie obowiązkowa.

  Profil kandydata:

  • wysoka kultura osobista, uczciwość, odpowiedzialność, komunikatywność

  Wymagane dokumenty:

  • życiorys,
  • list motywacyjny,
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  • kopia dyplomu potwierdzająca wymagane wykształcenie,
  • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i kwalifikacje( świadectwa pracy).
  • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania przedmiotowego stanowiska,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych     dla celów rekrutacyjnych.

  Oferty prosimy składać do  dnia 29 grudnia 2017 roku na adres Gdańskiego Ośrodka Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk z dopiskiem „Rekrutacja – Kasjer na Pływalni Gdańsk Stogi”.

   

metryczka publikacji