BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Inspektor/starszy inspektor/specjalista w proj. "OzA - Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem"

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze: 
inspektor/starszy inspektor/specjalista ds. wsparcia dla osób z autyzmem i ich rodzin
„OzA - Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób
z Autyzmem”
(1 etat, umowa o pracę na czas określony przewidziany czas trwania projektu - do 31.03.2022 r.)

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie wybrano żadnego kandydata.

Kandydat nie spełnił oczekiwań pracodawcy. Pozostałe oferty, które wpłynęły w terminie nie spełniły kryteriów formalnych.

metryczka publikacji