BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Inspektor/starszy inspektor/specjalista w proj. "OzA - Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem"

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze: 
inspektor/starszy inspektor/specjalista ds. usług dla osób z autyzmem i ich rodzin 
„OzA - Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób 
z Autyzmem” 
(1 etat, umowa o pracę na czas określony przewidziany czas trwania projektu - do 31.03.2022 r.)

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Katarzyna Kownacka-Nowaczek

Kandydatka spełniła wymagania formalne oraz posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i predyspozycje potrzebne do pracy na ww. stanowisku.

metryczka publikacji