BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Inspektor / starszy inspektor ds. BHP w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru K GCUW 30/18 na stanowisko inspektora / starszego inspektora ds. BHP (1 etat) wybrany został:

 

Pan Krzysztof Grzybicki

 

Uzasadnienie:

Wskazany kandydat spełnił wszystkie obowiązkowe kryteria wymagane do pracy na stanowisku inspektora / starszego inspektora ds. BHP. Kandydat osiągnął pozytywne wyniki z zastosowanych metod rekrutacyjnych podczas których, potwierdził swoje umiejętności i predyspozycje. Komisja była zgodna co do wyboru kandydata.

metryczka publikacji