BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Inspektor / specjalista – administrator aplikacji w Gdańskim Centrum Informatycznym

Gdańskie Centrum Informatyczne informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru K GCI 02/19 na stanowisko inspektora / specjalisty – administratora aplikacji wybrany został:

Pan Zbigniew Grzybek

Uzasadnienie:

Wskazany kandydat spełnił wszystkie obowiązkowe kryteria wymagane do pracy na stanowisku inspektora / specjalisty – administratora aplikacji. Kandydat osiągnął najlepszy wynik w ramach zastosowanej metody naboru, a także podczas rozmowy kwalifikacyjnej potwierdził swoje umiejętności i predyspozycje. Komisja była zgodna co do wyboru kandydata.

metryczka publikacji