BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Inspektor Profilaktyki w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień

Informacja o wynikach naboru w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień

na stanowisko urzędnicze:

Inspektor Profilaktyki

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko, została wybrana następująca osoba: Pani Julia Bąkowska, zamieszkała w Gdańsku.

Uzasadnienie:

Kandydatka spełniła wszystkie obowiązkowe kryteria wymagane do pracy na stanowisku inspektora profilaktyki. Osiągnęła najwyższy wynik w ramach zastosowanych metod naboru: analizy dokumentacji oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

metryczka publikacji