BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Inspektor nadzoru w Gdańskich Nieruchomościach

Gdańskie Nieruchomości informują, że w wyniku zakończenia procedury naboru wybrany został:

  • Pan Karol Baranowski zam. Gdańsk

Kandydat spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko oraz posiada wiedzę merytoryczną co stwierdzono na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

metryczka publikacji