BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Inspektor nadzoru w Gdańskich Nieruchomościach

Gdańskich Nieruchomości informują, że w wyniku zakończenia procedury naboru nie został wyłoniony żaden kandydat i nabór nie został rozstrzygnięty.

Rezygnacja  kandydata z udziału w rekrutacji.

Komisja zdecydowała o powtórzeniu naboru.

metryczka publikacji