BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Inspektor nadzoru w branży elektrycznej w Gdańskich Nieruchomościach

Gdańskie Nieruchomości nformują, że w wyniku zakończenia procedury naboru wybrany został:

  • Pan Leszek Rosochacki zam. Bielkówko      

Kandydat spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko oraz posiada wiedzę merytoryczną co stwierdzono na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

metryczka publikacji