BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. sygnalizacji świetlnych w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

Informacja o wynikach naboru w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni na wolne

 

stanowisko urzędnicze:

inspektor nadzoru inwestorskiego ds. sygnalizacji świetlnych

w  Dziale  Energetyczno-Teletechnicznym

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nikt nie został zatrudniony.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W związku z faktem, że nie wpłynęła żadna oferta pracy na w/w stanowisko, nabór został zamknięty.

metryczka publikacji