BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Inspektor Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO INSPEKTOR MIEJSKIEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W GDAŃSKU

Przewodniczący Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku informuje o zakończeniu procedury naboru na stanowisko INSPEKTORA Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku.

Pozostawiamy konkurs bez rozstrzygnięcia.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Po przeprowadzonym naborze i rozmowie z osobami ubiegającymi się o stanowisko inspektora w MZON komisja konkursowa postanowiła pozostawić konkurs bez rozstrzygnięcia.

metryczka publikacji