BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Inspektor/Główny Specjalista w Biurze Zamówień Publicznych K 125/18


Inspektor/Główny Specjalista w Biurze Zamówień Publicznych

K 125/18


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Inspektora/Głównego Specjalisty w Biurze Zamówień Publicznych nie została zatrudniona żadna osoba i Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o ponownym ogłoszeniu konkursu.


Uzasadnienie:

Kandydaci, którzy złożyli aplikację na stanowisko Inspektora/Głównego Specjalisty w Biurze Zamówień Publicznych nie spełnili wymagań określonych w ogłoszeniu, w stopniu zapewniającym prawidłową realizację zadań.

metryczka publikacji