BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Inspektor ds. polityki zdrowotnej i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Rozwoju Społecznego K 9/19

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko Inspektor ds. polityki zdrowotnej i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Rozwoju Społecznego

w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

 

 

               Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww.  stanowisko została wybrana :

 

Pani Alicja Gierzyńska zam. Chwaszczyno

                        

Pani Alicja Gierzyńska spełniła  wszystkie obowiązkowe kryteria wymagane do pracy na stanowisku inspektora.  Kandydatka osiągnęła najwyższy wynik w ramach zastosowanych metod naboru.

  


Gdańsk, dn. 01.03.2019 rokumetryczka publikacji