BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko  Inspektora do spraw hydrotechnicznych

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko  nie została  wybrana żadna osoba.

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego stwierdzono, iż kandydaci, nie spełniali postawionych wymagań określonych  w ramach wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku.

metryczka publikacji